21.01.2020

Najbliższe próby

29.01.2020 - środa- godz. 18:00 - soprany

29.01.2020 - środa- godz. 19:30 - basy

30.01.2020 - czwartek - godz. 18:00 - tenory

30.01.2020 - czwartek - godz. 19:30 - alty