https:/www.traditionrolex.com/25 Cantemus Domino - Kontakt

Kontakt

Towarzystwo Śpiewacze CANTEMUS DOMINO

ul. Chrobrego 8

65-043 Zielona Góra

 

Zarząd:

Ludomierz Czwojda - prezes

Eugeniusz Olejniczak - vice prezes d/s artystycznych

Elżbieta Konopacka-Trelińska - skarbnik

Aneta Ficner - sekretarz

Violetta Janecka - członek

Alina Marciniak - członek

Stefania Grondys - członek

 

Komisja Rewizyjna:

Ferdynand Mazur - przewodniczący
Andrzej Lisowski - zastępca
Antoni Dobrowolski - członek

Teresa Gradzik - członek

Sąd koleżeński:
Zbigniew Goćwiński - przewodniczący
Regina Chańczewska - zastępca
Lucyna Brzezińska - członek

 

 

 

captcha
https:/www.traditionrolex.com/25