Historia

Początki chóru założonego przez Wiktora Chwieckiewicza sięgają roku 1953. W latach 1969-97 zespół prowadził znakomity organista i chórmistrz Andrzej Maliński. Znamienną rolę odegrał wówczas mecenat proboszcza parafii pw. Najświętszego Zbawiciela Konrada Herrmanna.

W 1998 roku dyrygentem i kierownikiem artystycznym zostaje Maciej Ogarek - absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Do dorobku artystycznego chóru zaliczyć można wiele koncertów w kraju i za granicą (Szwecja, Niemcy, Holandia, Litwa), udział we mszy radiowej w Warszawie, sukcesy w krajowych i międzynarodowych konkursach śpiewu chóralnego, nagranie płyt i audycji telewizyjnych. 

Poprzez współpracę z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Zielonogórskiej oraz udział w największych uroczystościach kościelnych chór „Cantemus Domino” wpisał się na stałe w krajobraz kulturalny regionu, co znalazło swój wyraz w przyznanych odznaczeniach: „Zasłużony dla Województwa Zielonogórskiego” i „Zasłużony dla Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej”