05.02.2015

Bogurodzico dziewico, raduj sie

Uczymy sie utworu Bogurodzico dziewico, raduj się - Sergieja Rachmaninowa.

W zakładce WYKONANIA jest piękne nagranie tego utworu  estońskiego chóru.

Również Agnus Dei Samuela Barbera jest w tej zakładce

Warto posłuchać i dażyc do takiej doskonałości Uśmiech