Dyrygent

  Dyrygent Maciej Ogarek - profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie ukończył 2 fakultety z wyróżnieniem: 
w 1974 roku Wychowanie Muzyczne i 1978 roku Dyrygenturę Symfoniczną w klasie wybitnego polskiego dyrygenta - prof. Krzysztofa Missony.

W latach 1974 - 1980 dyrygował Orkiestrą i Chórem Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie, z którymi koncertował w Niemczech i we Włoszech oraz dokonał wielu nagrań. W tym samym czasie był także wykładowcą na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Krakowie.

W latach 1979-1980 był także dyrygentem Chóru Cecyliańskiego.

W 1980 roku uczestniczył w Międzynarodowym Konkursie Młodych Dyrygentów w Londynie.

W latach 1980 - 1991 był dyrygentem Filharmonii Zielonogórskiej.

Od 1980 roku wykładał w Instytucie Wychowania Muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. W 1998 roku ukończył realizowany w Akademii Muzycznej w Krakowie przewód artystyczny II stopnia w zakresie specjalności "dyrygentura symfoniczna". Od kwietnia 1999 roku pracuje na stanowisku profesora - obecnie w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, którego w okresie 1.10.2008. do 30.09.2012. był dyrektorem i kierownikiem Zakładu Dyrygowania.

Od 1989 roku prowadził Orkiestrę Szkolną w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Zielonej Górze. Jest także dyrygentem Niemiecko-Polskiej Orkiestry Młodzieżowej. Z zespołami tymi występował w wielu krajach, takich jak Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Węgry, Czechy, Holandia i Białoruś. Uczestniczył w wielu międzynarodowych festiwalach muzycznych. Niemiecko-Polska Orkiestra Młodzieżowa prezentowana była przez znane stacje telewizyjne: SAT 1, RTL, ARD, WDR, TV Berlin, TVP Poznań. Orkiestra brała też udział w filmie telewizyjnym o współpracy polsko-niemieckiej, realizowanym przez stację NDR z Hamburga. Grę orkiestry transmitowały rozgłośnie radiowe: Deutsche Welle z Köln, SFB Berlin, Antenne Branderburg i Radio Zachód. Orkiestra występowała także podczas wielu oficjalnych uroczystości państwowych w Niemczech, podczas których miała okazję grać przed wieloma czołowymi politykami Europy, takimi jak: Helmut Kohl, Franz Vranitzky, Richard von Weizsäcker, Lech Wałęsa, Jacques Delors, Rita Süssmuth, Horst Köhler i Joachim Gauck.
W 1994 roku nagrał z tym zespołem album kasetowy. Uczestniczył także w wielu międzynarodowych festiwalach muzycznych, m.in. w IV i VII Europejskich Festiwalach Młodych Muzyków w 1995 roku w Budapeszcie i 2002 roku w Lozannie. W styczniu 2006 roku wystąpił z orkiestrą na „Koncercie Noworocznym” w słynnej sali koncertowej Filharmonii Berlińskiej.

Od 1998 roku Maciej Ogarek jest kierownikiem artystycznym i dyrygentem Chóru Towarzystwa Śpiewaczego „Cantemus Domino”. W grudniu tegoż roku nagrał z chórem 3 audycje telewizyjne z pieśniami adwentowymi i kolędami dla TV 51, a w styczniu 1999 na V Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie uzyskał z chórem wyróżnienie. W latach 2011 i 2012 brał udział w Ogólnopolskich Konkursach Chórów „Międzyrzecka Mucha”, gdzie zdobył wraz z chórem III i II miejsce.

W listopadzie 1999 w ramach Jubileuszu 50-lecia Parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w zielonej Górze wykonał z chórem i Orkiestrą PSM I i II st. „Requiem” W.A. Mozarta. Wielokrotnie chór występował na wielu prestiżowych koncertach z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Zielonogórskiej. 

Ponadto od 20 lat prowadzi współpracę z Musikschule Niedergrafschaft w Uelsen i środowiskiem muzycznym Euroregionu Niemiecko-Holenderskiego, co obecnie wyraża się współpracą Chóru „Cantemus Domino” z Kammerchor Niedergraschaft Uelsen i realizacją polsko-niemieckich „projektów chóralnych”, w ramach których wykonano już: w listopadzie 1999 „Requiem” Mozarta w Uelsen /Niemcy/ i „Paulusa” Mendelsohna w czerwcu 2000 w Emlichheim /Niemcy/. Trzecim przedsięwzięciem było wspólne wykonanie „Requiem” Mozarta podczas koncertu inaugurującego Festiwal „VII Gubińska Jesień Muzyczna” we wrześniu 2000 roku. W roku 2005 chór „Cantemus Domino” uczestniczył wspólnie  z chórami z Niemiec i Holandii w wykonaniu „Carmina Burana” C. Orffa. Następnym wspólnym projektem chóralnym było wykonanie na początku maja 2007 roku „Małej Mszy Uroczystej” G. Rossiniego z okazji inauguracji Festiwalu Muzycznego „2. Niedergraftschafter Kultursommer”, zaś w kwietniu 2008 roku „Stworzenie Świata” J. Haydna. W latach 2011 i 2012 w ramach tej współpracy wykonano „Mass of the Children” J. Ruttera. Podczas tego ostatniego koncertu prof. Maciej Ogarek poprowadził prawykonanie utworu dr Katarzyny Kwiecień-Długosz „De profundis” napisanego na zamówienie partnerów niemieckich.

Oprócz działalności artystycznej i pedagogicznej Maciej Ogarek zajmuje się też pracą społeczną.
W latach 1991-1996 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Zielonej Górze.
W latach 1996-1999 był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Oddziału. Z ramienia stowarzyszenia, w 1995 roku został powołany przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na członka Rady Programowej Radia Zachód.


W 1999 roku wybrany został do Zarządu Oddziału Lubuskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
18.12.2000 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej został wpisany na listę ekspertów komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych
dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Za pracę zawodową i społeczną Maciej Ogarek otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m. in.:
• Srebrny Krzyż Zasługi
• Odznakę "Zasłużony Działacz Kultury"
• Odznakę Honorową „Za zasługi w rozwoju Województwa Zielonogórskiego”
• Nagrodę Rektora WSP za wybitne osiągnięcia artystyczne
• Krzyż Związku Górników Politycznie Represjonowanych
• Nagroda Kulturalna miasta „Kulturpreis 2012 der Stadt Frankfurt (Oder)”
• Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „za szczególny wkład w rozwój szkolnictwa artystycznego” 
• Nagrodę I stopnia dyrektora PSM I i II st. im. M. Karłowicza w Zielonej Górze „za pełną oddania pracę pedagogiczną” 
• Nagrodę indywidualną II st. Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego „za osiągnięcia naukowe w 2011 roku”.